1 3 4

פוליגרף - המטרוֹנוֹם של תחשוּתיך הפנימיות!

לא אחת אנו עדים לדיון ציבורי בנוגע למידת אמינותו וקבילותו של מכשיר הפוליגרף. מצד אחד, בתי המשפט אינם מקבלים את תוצאותיה של בדיקת פוליגרף כראיה קבילה מבחינה משפטית. מצד שני, עורכי דין, הפרקליטות וגם משטרת ישראל נעזרים בבדיקות פוליגרף כדי לבדוק כיווני חקירה אפשריים, חשודים פוטנציאליים וכדומה. מצד אחד, אי אפשר לחייב אף אחד לעבור בדיקת פוליגרף, ומצד שני, ברגע שאדם חתם על כתב הסכמה לביצוע בדיקת פוליגרף, תוצאות הבדיקה הן קבילות. מצב שכזה הופך את מכשיר הפוליגרף לכלי שנוי במחלוקת.

כיצד מתבצעת בדיקת פוליגרף?

מכשיר פוליגרף, המכונה בלשון העם "מכונת אמת", נועד לקבוע האם נבדק מסוים דובר אמת בהתבסס על התגובות הפיזיולוגיות שלו: עלייה בלחץ הדם, שינויים בקצב הדופק, הנשימה וההזעה. במהלך הבדיקה הנבדק מחובר לאינסטרומנטים סביב בית החזה ואצבעות הידיים, יושב מול קיר לבן ונדרש לענות על שאלות כן / לא. לפני כל בדיקת פוליגרף מתבצע שלב של שאלות ביקורת, שנועד לבדוק את מצבו הפיזיולוגי הנוכחי של הנבדק בזמן מענה לשאלות שהתשובה להן היא ידועה וברורה, וכדי לנטרל מצבים של התרגשות ולחץ טבעיים.

הבעייתיות של בדיקת הפוליגרף

כל בדיקת פוליגרף מבוססת על ההנחה שכאשר אנו משקרים אנו חווים שינויים פיזיולוגיים בקצב הדופק, לחץ הדם וההזעה, שהם שינויים בלתי רצוניים שאינם ניתנים לשליטה. לכן, כל שינוי במדדים פיזיולוגיים אלו בזמן מענה לשאלה מסוימת מעיד כביכול שהנבדק משקר.

הבעייתיות בכך היא שישנם אנשים שסובלים באופן קבוע מבעיה של הזעת יתר, דופק מהיר או לחץ דם גבוה במיוחד. לעיתים רק ההתרגשות מעצם מעמד הבדיקה היא שגורמת לשינויים הפיזיולוגיים הללו, ולא בהכרח מעידה כי הנבדק משקר. בנוסף, כבר הוכח בעבר ששקרנים פתולוגיים, שרגילים לשקר וכבר אינם חווים את אותן תחושות פיזיולוגיות בזמן שהם משקרים, יכולים בקלות להערים על מכונת הפוליגרף. גם אנשים שאומנו במסגרת תפקידם כיצד לשקר, כמו לדוגמא סוכנים של סוכנויות ביון, יכולים להערים על מכונת הפוליגרף ולצאת כדוברי אמת כשלמעשה הם משקרים.

היישומים השונים של בדיקת הפוליגרף

בדיקת פוליגרף, למרות אי קבילותה המשפטית, משמשת אנשים רבים במקרים שונים. מעבידים משתמשים בבדיקת פוליגרף ככלי עזר בבחירת עובדים למשרות רגישות הדורשות מידה גבוהה של אמינות. מעבידים משתמשים גם בבדיקות פוליגרף תקופתיות לכלל עובדיהם, ככלי הרתעתי וכדי לאתר עובדים שסרחו או שמעלו בתפקידם. שוטרים וחוקרים משתמשים בבדיקת פוליגרף כדי לבדוק כיווני חקירה וחשודים אפשריים. גם הפרקליטות משתמשת בבדיקות פוליגרף כדי לבדוק האם עד מרכזי הינו אמין מספיק כדי להתבסס עליו בהגשת כתב אישום. וגם עיתונאים משתמשים לא אחת בשירותיו של מכון פוליגרף כדי לאמת את דבריהם של מקורות או של עדים מרכזיים בפרשיות חשובות (כמו למשל בפרשת הנשיא קצב, עיתון ידיעות אחרונות נעזר בשירותיו של מכון פוליגרף כדי לאמת את גרסתה של אחת המתלוננות).

לסיכום, למרות הבעייתיות הרבה שיש במכשיר הפוליגרף נעשה בו שימוש בהזדמנויות רבות ולצרכים רבים ומגוונים.